Vysvětlivky zkratek a pojmů

Co je MMO ? – Zkratka z anglického Massively Multiplayer Online, označují se tím zejména hry, které jsou online a zároveň jsou většinou celosvětově hodně oblíbené.


Co je MMORPG ? – Začátek je stejný; Massively Multiplayer Online Role Playing Game (RPG hry jsou hry, ve kterých hrajete za nějakou postavu (hrdinu), kterou v průběhu hry vylepšujete.


Co je MMORTS ? – Začátek znovu stejný; Massively Multiplayer Online Real-time strategy (Realtimová strategie, což je podskupina klasických strategických počítačových her).


Co je MMOFPS ? – No a jak jinak, začátek je znovu stejný; Massively Multiplayer Online First-person shooter (FPS je podskupinu akčních počítačových her charakteristická simulací vlastního pohledu herní postavy, nebo-li postavy za kterou hráč jedná v samotné hře aneb střílečka z pohledu první osoby.


Co je NPC ? – Zkratka z anglického Non-player character, a význam je naprosto jednoduchý, jedná se o postavu v počítačové hře, která není ovládaná hráčem, nýbrž počítačem. V češtině je také používána zkratka CP (cizí postava).


Co je LOOT ? – To je označení pro věci a předměty, které zůstávají po zabitých nepřátelích.


Co je BOOST ? – Tato zkratka většinou označuje nějakou formu vylepšení nebo výhody nad ostatními hráči (či NPC) ve hře.


Co je BUG ? – Takto se označuje jakákoliv viditelná chyba ve hře (přesněji v programu). tyto chyby se většinou dají ihned odstranit.


Co je RP ?Roleplay, nebo-li „hraní role“. To znamená, že si např. v RPG hře vymyslíte příběh vaší postavy, vytváříte si různé situace, či setkání s ostatními hráči, kteří jsou součástí vašeho příběhu atd. Jednoduše se vžijete do vymyšlené situace (role) a hra vám tak nabídne úplně jiný pohled.


Co je NOOB ? – Toto slovo se používá pro označení člověka, který dělá nějakou činnost, ve které není sběhlý, dělá jí poprvé nebo kterou neumí. Vzniklo odvozením z anglického „new boy“ v šedesátých letech, který byl zkrácen na newbie a poté se vyvinula nejpoužívanější verze: noob.


Co je GM ? – To je označení pro člověka, který se stará o celkovou organizaci hry.


Co je LAG ? – To je obecné označení hráčů pro situace, ve kterých se hra „seká“, „trhá“ či „kouše“.